Netvisor integraatio - Luovu

Netvisor integraatio

Luovun Netvisor integraatio on toteutettu sekä ohjelmistorajapinnan että perinteisen CSV-siirtotiedoston kautta. CSV-siirtotiedoston avulla voit siirtää tositteiden sekä matka- ja kululaskujen tiedot kuten kuvauksen, tilit, summat, päivämäärän jne. mutta itse tiedostot jäävät Luovuun josta ne voidaan siirtää PDF- tai ZIP-muodossa eteenpäin. Ohjelmistorajapinnan kautta siirretään myös tiedostot yhdellä kertaa.

Ohjelmistorajapinnan avulla on mahdollistaa siirtää materiaalia Netvisoriin seuraavissa muodoissa:

  • tositeaineistona
  • eScan-aineistona
  • matka- ja kululaskuina

Siirto edellyttää Netvisorin ohjelmistorajapintapalvelun käyttöönottoa. Mikäli rajapintapalvelu on jo käytössä niin voit käyttää samoja tunnuksia. Valitse Netvisorista yritys jonka haluat integroida ja tämän jälkeen päävalikosta kohta Ulkoisen järjestelmän tunnisteet. Alla olevassa kuvassa integraatio luodaan yritykseen nimeltä Spinfire Demo Oy.

Tämän jälkeen aukeaa seurava näkymä.

Napauta painiketta Luo uusi rajapintatunniste. Tämä lisää alla olevaan listaan uuden rajapintatunnisteen josta kopioidaan käyttäjätunniste, esimerkissä SD_9943_27597, ja avain B83655C02596A09E98A4C90E8B18D40E, myöhemmin Luovuun vastaavan yrityksen asetuksiin. Käyttäjätunnisteen kaksi ensimmäistä merkkiä tulevat yrityksen nimestä ja avain on satunnainen merkkijono.

Rajapintatunnisteen lisäksi pitää vielä tarkistaa että rajapintaresurssien käyttöoikeudet ovat riittävät. Napauta Netvisorissa olevaa linkkiä Rajapintaresurssien käyttöoikeuksista. Tämä avaa alla olevan kaltaisen näkymän.

Tästä näkymästä voi hienojakoisesti hallita mihin kaikkialle rajapintatunnuksilla pääsee käsiksi. Varmista että pääsy seuraaviin rajapintoihin on sallittu.

  • tripexpense.nv, matkalaskujen siirtoon
  • accounting.nv, tositteiden siirtoon suoraan kirjanpitoon
  • escan.nv, eScan-aineiston siirtoon Netvisorin työpöydälle

Tämän jälkeen avataan vastaava yritys Luovusta kohdasta Päävalikko->Yritykset->Spinfire Demo Oy ja siirretään integraatioavaimet Netvisorista Luovuun.

Esimerkissä tositelajiksi on valittu ”Luovu” mutta kentän voi halutessaan jättää tyhjäksi. Tositteet siirretään tositelajille ”PUMP tuodut tapahtumat” mikäli tositelajia ei erikseen määritetä. Jos tositelaji kuitenkin määritetään niin on varmistuttava siitä että sama tositelaji löytyy Netvisorista. Tositelajit määritellään Netvisorissa valikosta Taloushallinto->Kirjanpidon asetukset->Tositelajit

Tositelaji on merkityksellinen ainoastaan tositteiden siirtämisessä kirjanpitoon eli sillä ei ole vaikutusta siirrettäessä eScan- tai matkalaskuaineistoa.

Kaikki siirtomuodot vaativat että Luovussa oleva yrityksen y-tunnus vastaa Netvisorissa olevaa yrityksen y-tunnusta. Lisäksi matkalaskujen siirrossa Luovussa oleva käyttäjän Työntekijänumero pitää vastata Netvisorissa olevaa Palkansaajan numeroa.

Aseta tämän jälkeen Luovussa yrityksen tilikartta samaksi mitä Netvisor käyttää. Tämä tapahtuu kohdasta Päävalikko->Yritykset->Spinfire Demo Oy->Tilikartta

Tilikarttaa ei toistaiseksi siirretä Netvisorista rajapintaa pitkin Luovuun vaan käytössä on Netvisorista kertaalleen tehty kopio. Se ei siis välttämättä tarkalleen vastaa tilikarttaa joka integroitavan yrityksen käytössä on Netvisorissa.