Yleistä integraatioista - Luovu

Yleistä integraatioista

Luovusta voi siirtää sekä tosite- että matka- ja kululaskuaineistoa ulkoisiin järjestelmiin. Tiedonsiirto voi tapahtua rajapintatoteutuksin verkon yli tai tiedostopohjaisesti. Jokainen yritys integroidaan erikseen avaamalla hallitsemasi yrityksen asetukset kohdasta Päävalikko->Yritykset->Yritys ja valitsemalla halutut asetukset kohtiin Tositteiden vienti ja Matkalaskujen vienti.